Inkl. moms 0

Munskydd

MUNSKYDD


Allväv /lakansväv 

https://lisastyger.se/shop/search?s=Allv%C3%A4v

Müslin ( kan tvättas i 60 grader om det används som mellanlager i munskydd)

https://lisastyger.se/shop/search?s=Muslin
Karolinska Institutet information hur man syr munskydd https://nyheter.ki.se/munskydd-av-tyg-kan-minska-smittspridningen-av-sars-cov-2

WHOs informationsfilm om tygmunskydd :https://youtu.be/iYE0A-5wd14

WHOs länk med information hur man använder munskydd ( även av tyg):https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Folkhälsomyndighetens information om att man ska ha munskydd i kollektivtrafiken och i mataffären:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/